Archive for the Sydney Politics Category

Nabigo na naman ang pangarap ni konsehal Jess Diaz na maging Alkalde ng lunsod ng Blacktown. Sinamang-palad ang Pinoy Liberal na makuha ang nakararami sa konseho nitong nagdaang halalan. Lima laban sa sampu ang naging puntos sa labanan na pabor sa partido ng Labor. (more…)

Lumaki at umunlad ang siyudad ng Blacktown,  sa nakaraang tatlumpong taon. Kasabay nito ang paglaki ng mga anak natin, at lalu na yung mga nauna sa atin na nakarating dito sa Australya. Ito ang siyudad na napili nating tirhan,  napili na pamahayan sa loob ng maraming taon. Dito sa siyudad ng Blacktown. Samot- sari ang mga lahi ng mga mamamayan nito.   Dito nagsiksikan ang kasalukuyang bilang ng mga mamamayan sa siyudad na ito ay humigit-kumulang na sa 340,000. (more…)

Ito po ang inyong lingkod, na nagbibigay galang sa inyong lahat na mambabasa ng Philippine Sentinel. Sa ika-2 ng Hulyo magaganap ang pambansang eleksyon dito sa Australia. Nabanggit ko noóng nakaraang buwan na ako’y hindi kabilang sa anumang partido. (more…)

Critics in the Liberal party warn about the second coming of Jaymes Diaz. Apparently there was a secret meeting of the party’s leaders where Blacktown Councillor Jess Diaz holds all the aces for the upcoming preselection in Greenway electorate. It will be remembered that his son Jaymes lost in 2013 after imploding in an interview conducted by a Channel 10 reporter. (more…)

September 16, 2015He wanted to be mayor in the City of Blacktown but for the second time in a row, Blacktown City Councillor Jess Diaz lost to Labor Party Councillor Stephen Bali. (more…)