Category: Thought Aphrodisiac

Masamang halimbawa sa pamunuan ng PCC

Moralidad, kagandahang-asal, at  kagandahan ng pag-uugali—masasabi ko na isang katangian ng isang mabuting mamamayan. Ito ang dapat na maging katangian ng isang mabuting pamunuan ng isang samahang katulad ng Philippine Community Council (PCC) na sinasabing “umbrella organisation kuno”.  Kailangan may mataas na moralidad ang mga namumuno nito. Walang bahid dungis, walang kalawang. Kapag ang isang […]